منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14570
 بازدید امروز : 559
 کل بازدید : 1287432
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/6563
آموزش

"قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز متقاضی آزمون تکدرس "

بدینوسیله تقویم آزمون تکدرس نیمسال اول سال تحصیلی 94-93  جهت اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه سمنان اعلام می گردد . امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده نسبت به امر ثبت نام طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

تذکرات

1 ـ دانشجویان می بایست جهت ثبت نام تکدرس در زمان اعلام شده به واحد پذیرش و ثبت نام اداره کل امور آموزشی آموزش دانشگاه مراجعه نمایند .

2 ـ  دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشکده جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند . ( تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس و با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشکده خواهد بود . )

3- مطابق تبصره 2 ماده 11 آیین نامه آموزشی ماقبل 91 در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنهایکدرسباقی مانده داشته باشد و خواستار اخذ درس بصورت تکدرس باشد و در مهلت مقرر ذکر شده در ذیل جهت اخذ تکدرس به واحد پذیرش و ثبت نام اداره کل امور آموزشی مراجعه ننماید مطابق با مفاد مواد 3 و 35
آیین نامه آموزشی با دانشجو رفتار خواهد شد .

4-مقررگردید از تابستان 93(3-93-92)،کلیه ورودیها(اعم از ورودی های 91به بعدو ما قبل 91)به استناد ماده 8آیین نامه آموزشی سال 91و به بعد در صورت گذراندن کلیه دروس و فقط باقیماندن دو درس نظریجهت فراغت ازتحصیل، بتوانند دودرس باقیمانده رابه صورت معرفی به استاد با رعایت شرایط گروه ،اخذ نمایند.

شرایط خاص بعضی از گروههای آموزشی:

* گروه زیست: در صورت انتخاب دو درس به صورت تخصصی گروه مخالف است .

* گروه مواد: در صورتی می تواند دو درس را انتخاب کند که حداقل یک درس را در نیمسال های گذشته حداقل یکبار کسر واحد شده باشد .

* تمامی گروههای آموزشی دانشکده ریاضی آمار و علومکامپیوتر: در صورتی می تواند دو درس را انتخاب کند که حداقل یک درس را در نیمسال های گذشته حداقل یکبار کسر واحد شده باشد .

5- لازم به ذکر است درخواست تکدرس از جانب دانشجو به منزله معرفی به گروه جهت آزمون نمی باشد، و دانشجویانی به گروه آموزشی معرفی می گردند که تمام واحدهای درسی آنها{اعم از پروژه و کارآموزی } گذرانده شده و نمره آن در سیستم آموزشی گلستان درج گردیده باشد .

تقویم ثبت نام  و آزمون تکدرس نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

                   ثبت نام مرحله اول تکدرس : شنبه 22/6/93 لغایت چهارشنبه 9/7/93

 

ثبت نام      ثبت نام مرحله دوم تکدرس : شنبه 19/7/93 لغایت چهار شنبه 21/8/93

                

                 ثبت نام مرحله سوم تکدرس : شنبه 24/8/93 لغایت چهارشنبه 19/9/93

 

                    آزمون مرحله اول: شنبه 19/7/93 لغایت چهارشنبه 30/7/93

 

آزمون           آزمون مرحله دوم: شنبه 8/9/93 لغایت چهارشنبه 12/9/93

                   

                    آزمون مرحله سوم: همزمان با برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

                                                                                                                        اداره کل امورآموزشی دانشگاه سمنان

 Copyright  © 2021 art.semnan.ac.ir . All rights reserved